Algemene voorwaarden


Deze website van Stichting VIER VOETERS is  gemaakt met Kentaa. Kentaa is een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van doggymarathon. nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.


Auteursrecht
Kentaa spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.


Transactiekosten
Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.


Persoonlijke gegevens
Wanneer u onze website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. VIER VOETERS Nederland, Natuurmonumenten en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagnes en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u zich ten alle tijden uitschrijven en zult u geen e-mailings meer ontvangen. Indien een donateur bij de donatie aangeeft dat hij of zij nieuwsbrieven wilt ontvangen,  krijgt hij of zij ook de speciale Doggy Marathon nieuwsbrieven met informatie over het evenement.


Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Alleen VIER VOETERS Nederland, Natuurmonumenten en Kentaa hebben inzicht in privé-informatie, als voor- & achternaam en e-mailadres. VIER VOETERS Nederland en Kentaa hebben ook inzicht in de transactiegegevens. Kentaa maakt voor de afhandeling van betalingen gebruik van de diensten van Buckaroo. Buckaroo heeft zodoende ook inzage in de transactiegegevens. VIER VOETERS, Natuurmonumenten  en Kentaa verstrekken  geen persoonlijke gegevens aan derden.

In het kader van uw inschrijving voor de Doggy Marathon en de daar aan gekoppelde donatie aan Natuurmonumenten verstrekt de Doggy Marathon uw gegevens aan Natuurmonumenten. Natuurmonumenten legt, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, uw persoonsgegevens vast. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over de activiteiten van Natuurmonumenten en om u te vragen Natuurmonumenten verder te ondersteunen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Mocht u geen post en/of geen telefoon van Natuurmonumenten willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een briefje te sturen naar:  Postbus 9955, 1243 ZS ’s-Graveland

Cookies
Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens over Kentaa. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.


Verwijderen van content
Kentaa en Stichting VIER VOETERS behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.